Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79150 ngày (30.00%)172 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.67%)
61142 ngày (28.40%)161 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.38%)
52140 ngày (28.00%)162 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.71%)
44137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
62137 ngày (27.40%)167 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.90%)
49136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
43135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
10133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
90133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
32131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
89130 ngày (26.00%)156 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
20129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
56129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
16127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
22126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
63126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
95126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
19125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
41124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
50124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
70124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
18123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
21123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
30123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
42123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
66123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
67123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
82123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
60122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
93122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
03121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
57121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
68121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
84121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
86121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
87121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
97121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
59120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
92120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
25119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
36119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
65119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
02118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
33118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
40118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
88118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
04117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
13117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
39117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
64117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
69117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
74117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
81117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
91117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
00116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
11116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
37116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
53116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
15115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
98115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
24114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
35114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
48114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
09113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
46113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
47113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
07112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
14112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
55112 ngày (22.40%)118 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
73112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
12111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
71111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
78111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
27109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
80109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
58108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
34107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
54107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
77107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
38106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
45106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
31105 ngày (21.00%)112 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
51105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
28104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
76103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
01101 ngày (20.20%)109 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.92%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)